پیدا

قهرمان قصه ی فرماندهان لبنان شهید شد.

درخواست حذف اطلاعات

مادر شهید عماد مغنیه شهید شد. شهادت فقط در میدان رزم نیست. مادری که مثل عماد مغنیه تربیت کرده است و خانواده ای شهید پرور دارد بدون شک او پیش از شهید مغنیه شهید شده است. ان شاءالله که با حضرت زهرا(س)همسفره و محشور شود.ان شاءالله.