پیدا

هر چه می خواست دلم از تو برآورده شده...

درخواست حذف اطلاعات

هر چه می خواست دلم از تو برآورده شده آرزو بفدایت بشوم مانده هنوز... من غلام نوکراتم عاشق کربلاتم تا آ ش باهاتم
تو همونی که میخوامی دلیل گریه هامی تا آ ش باهامی عشق یعنی به تو رسیدن یعنی نفس کشیدن ،تو خاک سرزمینت
عشق یعنی تموم سال و همیشه بی قرارم ؛برای اربعینت
آقای من زندگیم و دستت دادم تو این مسیر افتادم ای عشق مادرزادم ح___________س______ی_______ن برای مداحی اینجا کلیک کنید.