پیدا

پلکی زدیم محرم تمام شد.

درخواست حذف اطلاعات

چقدر زود میگذره... انگار همین دیروز بود که ماه رمضان شروع شد... محرم هم تمام شد... چقدر زود میگذره... این عمر که میگذره... عین یک پلک به هم زدن... وقتی به خودمون میام... امیدوارم شهید شده باشیم... ان شاءالله...لا حول ولا قوه الابالله العلی العظیم...