پیدا

هر جاده ای پیچ و خمی داره.

درخواست حذف اطلاعات

اگر توی 20 دقیقه تصویب شد. اما fetfتوی 20 ثانیه امضا شد. واقعا جای بسی تعجب... این روزها خیلی تعجب میکنیم... از همه چیز و همه ... خیلی میپرسن حتی بی سوادای ما میدونن که اف ای تی اف چیه؟!با این اوصاف چرا این ها به این بحث رای دادن؟! با یک مجسمه هخا با یک رای موقت لاهه با یکی دو حرکت بعضی از لیبرال ها وسکولار هارو نرم ... ناراحتیم... اما نگران نیستیم... این اتفاقات همگی برای رسیدن به قله هستش... به هر حال هر جاده ای پیچ و خمی داره...