پیدا

خستگی را واقعا خسته کرده بود.

درخواست حذف اطلاعات

تو منطقه ( ) بعضی از سوری ها حسین رو ((مجتبی عقاب))صدا می د؛چون همیشه شب ها تا صبح بیدار بود؛تو روز هم که کار زیاد بود و عملا امکان استراحت نبود.معمولا چهار یا پنج ساعت تو وقت هایی که کار نبود استراحت میکرد.حسین خستگی را واقعا خسته کرده بود.در یک کلمه حسین کم می خورد،کم می خو د و زیاد کار میکرد.((برگرفته از سرو قمحانه مجموعه خاطرات شهید حسین معز غلامی ص84 خاطره ی همرزم شهید