پیدا

همایش بزرگ اقتدار عاشورایی بسیج تمام نقشه ها را نقش بر آب کرد.

درخواست حذف اطلاعات

روز پنجشنبه رزمایش و بزرگ ان در ورزشگاه با حضور چشم دشمن را کور کرد. رزمایشی که تنوع بالایی داشت همه نوع سن همه نوع قشر همه نوع رنگ و لباس همه نوع تیپ اما با یک شعار و در رکاب ی؛این حرکت چشم دشمنان را کور کرد. مان حرف هایی با ما داشت.و نکاتی را به ما گوشزد کرد که ان شاءالله خداوند بتواند به ما قوت بدهد تا بتوانیم خدمتگذار باشیم ان شاءالله. اما دشمن با دیدن این رزمایش بسیار بسیار ترسید و البته سکوت سخت رسانه ای هم باید در کنار این ترس گنجاند. امروز با برگزاری این و رزمایش دشمن حساب دو دوتا چهارتا دستش آمد. این و رزمایش نقشه های دشمن را نقش بر آب کرد. اما ما انتظار داریم که در ایران پوشش این و رزمایش گسترده تر از این مسائل باشد... امروز این نیاز به هشتک سازی دارد.خیلی خوب نتوانستیم پوشش رسانه ای بدهیم چه در فضا مجازی و چه در فضای رسانه ی دیاری و شنیداری امروز نیاز است این همایش را در فضای مجازی به صورت گسترده ای به دست مخاطبان برسانیم همین فضا و همایش خودش باعث حرکت و نیرو است. امروز این نیاز به انعکاس دارد و باید متناسب با آن جمعیت هر ی که در آن فضا حضور داشت یا نداشت دست به فعالیت بزند برای دیده شدن ان اجتماع و در سطح رسانه های ضد انقلاب و حتی داخلی زیرا این نوع انعکاس خودش قوت به نظام قوت می دهد. ا جالب تر اینجاست که انی که مثلا بسیج قبول ندارند در داخل کشور همه سکوت د یعنی با دیدن همایش نه دادن و نه تایید د و این بسیار امتیاز خوبی است. مثلا قبلا می گفتند که های س س خور اما امروز این حضور با این تنوع باعث شد خیلی ها دهانشان بسته بماند. البته سخنان ی قابل تامل و تفکر بود که نیاز به تحلیل و بررسی بیشتر دارد. هر شخصی که خود را سرباز ی میداند باید بیانات آن روز ی را بارها و بارها بخواند و ببیند کدام بند از آن بیانات شامل حال او می شود و به آن عمل کند. جمله آ ی هم دل همه را قرص کرد ایشون فرمودند که اجتماع امروز در ورزشگاه یک صد هزار نفری را یادآور اجتماع عظیم ان در اواسط دهه ی ۶۰ دانستند و افزودند: آن اجتماع عظیم به حرکت و پیروزی های بزرگ برای کشور تبدیل شد و ان شاءالله شما جوانان عزیز هم در میدان های علمی، فعالیت و تحرک اقتصادی، کارآفرینی، تلاش فردی و اجتماعی، شبکه سازی اجتماعی و فرهنگی و نیز حرکت های لازمِ آتش به اختیار، موفق و پیروز خواهید شد. این یعنی اینکه شما هم اعزام شدید و بروید و هر گلی زدید به سر و انقلاب زدید. امیدواریم شرمنده ی روی ماه آقا نباشیم ان شاءالله و به امید خدا.