پیدا

چرا عضو اف ای تی اف نیست./ را عضو دائم کنید.

درخواست حذف اطلاعات

چرا و عربستان فعلا عضو ناظر هستند و ناظر بودن این دو کشور چه ربطی به حضور ایران و کره شمالی دارد؟! عضو ناظر یعنی عضو ناتمام یعنی بخشی از صلاحیت ها و اختیارات برای این نوع اعضا سلب شده است.و این تا حدی برای وضعیت و عربستان خوب است اما هر وقتی که ایران عضو شود آن زما و عربستان می شوند چماق و محکم بر سر ما خواهند خورد. وقتی می گوییم عضو ناظر و یا ناتمام یعنی حضور دارند و حضور ندارند عضویت وقتی دائم شد آن زمان است که باید گفت عضو هستند. کره شمالی با توجه به فعالیت هایی که دارد بخصوص در ابعاد نظامی این ترس را برای کشورهای و عربستان ایجاد کرده است که می خواهند او را محدود کنند اما نمی توانند. اما ایران چند وقتی هست که بحث اف ای تی اف را مطرح میکند و برای عضویت در این سازمان برخی از سکولارها و لیبرال ها خود را به آب و آتش میزنند برای حضور در این سازمان به واسطه عضویت ایران؛اما درباره عضویت در این سازمان باید تحلیل هایی داشت. و عربستان عضو ناظر هستند یعنی عضو ناتمام می گویند تا آ 2018 به عضو دایم تبدیل می شود.اگر بشود. بعد از 11 سپتامبر این سازمان فعالیت خود را هدفمند کرد. عضویت دایم و عربستان به عضویت ایران ربط دارد. باید عضو اف ای تی اف بشود.اما آیا می شود؟! یعنی اگر ایران بخواهد عضویت اف ای تی اف را بپذیر باید پروسه طی کند و اما این پروسه را و عربستان پشت سر گذاشته اند و عضویت ما در این سازمان بسیار خطرناک است و آسیب و پیامدهای منفی حضور ما بیشتر است از حضور نداشتن ماست. و با توجه به بحث حضور ما در لیست سیاه این مسائل همه برای ما امتیازات منفی و بهانه به دست دشمن دادن است. بهتر است که عضو دایم شود اگر هم عضو دایم شود باز هم تن به خیلی از بند های اف ای تی اف نخواهد داد. عضو دایم یا ناظر بودن و عربستان هیچ فرقی ندارد برای وقتی که ما عضو نیستیم. ما نباید اف ای تی اف را بپذیریم زیرا پذیرش اف ای تی اف یعنی امضای جام زهر دیگر که پیامدهای غیر قابل جبرانی دارد. تحلیل های بین المللی؛ آکادمیکی می گویند که خب باید پروسه طی کند!!!چه ارتباطی به عضو ناظر شدن ما با عضور دایمی و عربستان وجود دارد؟؟!!! 3 ماه دیگر هم 2018 تمام می شود آیا عضو ناظر یعنی و عربستان عضو اصلی این سازمان بین تی می شود؟!حضور و عربستان در این سازمان به حضور دو کشور کره شمالی و ایران برمیگردد. عضویت ناتمام و قرارگیری در پروسه ی الحاق الفاظ زیبای حقوق آکادمیک بین الملل است چیزی که در عالم بین المللی مفهوم و معنایی ندارد بلکه الان این سیاست بین الملل است که اعمال می شود. و الان قانون شیر و جنگ است که در عرصه بین المللی بیشتر از حقوق بین الملل اعمال می شود. حضور و عربستان به عنوان عضو اصلی سازمان اف ای تی اف به حضور ایران و کره شمالی ربط دارد. اگر و عربستان عضو دایم شوند می توان تا حدی دست انان را بست. خیر ما اف ای تی اف نمیپذیریم با استدلال هایی که برخی از لیبرال ها و سکولارهای داخلی دارند. حق شرط در اف ای تی اف قابل بیان نیست زیرا بندهای اصلی اف ای تی اف شرط ا ام آوری دارد و ما تحت هر شرایطی اگر کلیات اف ای تی اف را بپذیریم هیچ شروطی آن را پوشش نمی دهد. زیرا قوت ا ام اور بودن شروط آنان بیشتر از شروط ماست. میگویند تا آ 2018 عضو میکنیم. اینکه تا حالا عضو نبوده تمام نقشه است اینکه تا آ 2018 عضو می شود هم باید دید چه ارتباطی به حضور ایران و کره شمالی دارد؟ امروز سازمان اف ای تی اف سازمان موجه نیست که ما بگوییم و تحلیل کنیم خوب است یا بد ،حضور و عربستان در این سازمان بین تی،و رابطه ی آن با حضور ایران و کره شمالی باید بررسی شود. اصلا یک بعد ماجرا حضور و عربستان به صورت عضوناظر و بعد دائم است و تازه ایران باید با توجه به حضور در لیست سیاه و علاوه بر آن حضور دائم و عربستان خود را برای تو سری خوردنی جبران ناپذیر آماده کند و این بسیار وضعیت خطر ناکی می شود. ایران بهتر است که اف ای تی اف را نپذیرد آن زمان معلوم می شود که عربستان و عضو دائم است یا ناظر!!! تازه آن زمان است که حساب دو دوتا چهار تا دستمان می آید. و عربستان بهتر است عضو دائم شوند. عضویت ناظر و عربستان تمامش نقشه است ما می گوییم و عربستان را عضو ناظر به عضو دائم تبدیل کنید.اما این به حضور ما ربط دارد.