پیدا

آشپز خلاق...

درخواست حذف اطلاعات

چند هفته ی پیش الحمدلله رب العالمین خداوند به ما توفیق داد که 14 روز بریم اردو جهادی میامی روستاهای فرومد و فیروز آباد و استربند؛توی اردو جهادی گاها به خاطر مشغله ی فکری؛ گاهی خستگی؛دوری و دلتنگی...بچه ها ناخودآگاه کارهایی رو انجام میدن که آدم بهشون حق میده. ما سوار بر مزدا از روستا به سمت میامی بودیم جهت جلسه با فرماندار میامی... یکی از دوستان تماس گرفت که ما یک دم کن میخوایم... ما هم به دوستان گفتیم که ببینید تو آشپز خانه نیست... دوباره زنگ زدن گفتن خیر آشپزخانه دم کن نداره. ما هم بی اطلاع از همه چیز و همه و همه جا گفتیم یک ملافه ی تمیز ،سفید طبقه بالا هست بروید و برای دم کن قابلمه از آن استفاده کنید. دوستان هم رفته بودند. پارچه را باز کرده بودن خلاصه پارچه چون خیلی بزرگ بود این بنده خدا ها فکر کرده بودن پارچه برای خود ماست ،پارچه رو کرده بودن برای دم کن. خسته خسته رسیدیم اسکان همه به ما نگاه می و میخندیدن خلاصه رفتیم بالا نشستیم آشپز اومد گفت اون پارچه سفید تمیز که گفتید برای دم کن برداریم!!! گفتیم خب!!! گفتن ما قسمتی از اون پارچه رو کردیم!!! گفتیم خب!! چرا کردید پارچه رو؟؟؟!!! گفتن آخه خیلی بزرگ بود!!! گفتیم خب!!! گفت اون پارچه ی سفید بزرگ که شما گفتید و ما کردیم و شد دم کن برای غذا!!!!!! ملافه ی یکی از بچه ها بود خلاصه با هزار سلام و صلوات با طرف صحبت کردیم تا قضیه ختم به خیر شود و شد الحمدلله رب العالمین