پیدا

خاطرات یک تکفیری...

درخواست حذف اطلاعات

چند وقتی هست که مطالعاتی درباب تفکرات وه ت و تف ی ها آغاز کرده ام... در کنار نقد ها و در کنار چالش ها... برخی کتاب ها واقعا برایم دوست داشتنی هستند... یکی از این کتاب ها خاطرات یک تکفیری است که از زبان خود شخص نوشته شده است. نویسنده ی کتاب لقمان امینی است. در طول این مدت کتاب هایی که خوانده ام را نمیدانم چرا احساس میکنم که به عمق مسئله نمی پردازند... به مغز مطلب و عملکرد این گروه های تروریستی _تکفیری ؛به مباحث عقیدتی و فکری و ریشه های آن پرداخته نمی شود.در بین این کتاب ها خلا احساس میکنم... و مدام سوال ذهنم این اسنت که چرا به ریشه و عمق مسئله پرداخته نمی شود. اما جالب در پشت جلد این اثر متنی برگرفته از احادیث صحاح سته با این عبارات نقل شده است: در آ ا مان گروهی پیدا می شوند که نورسیده و نوجوان، کم فهم و کم عقل اند... اینان بدترین مخلوقات اند، بهترین حرف ها را می زنند و بدترین کارها را انجام می دهند... سخت گیرند و تندخو و زبانشان به قرآن روان است... می خوانند و شما به پای آن ها نمی رسد، روزه می گیرند و روزه شما به پای آنها نمی رسد، قرآن می خوانند و قرآن خواندن شما به پای آنها نمی رسد و می پندارند که قرآن به نفع آنان است در حالی که قرآن بر ضد آنان است... قرآن از حلقومشان نمی کند... از دین خارج می شوند، همانگونه که تیر از کمان خارج می شود... آ ینشان همراه با دجال ظهور می کنند... اینان همگان جهنم اند که اگر به آنها دست می یافتم مانند قوم عاد آنها را می کشتم... جنگ با آنها حقی است که برعهده هر مسلمانی است... بسیار دوست دارم کت در دست بگیرم و بخوانم که ریز به ریز مسائل عقیدتی و فکری و استدلالی این گروه ها که بین هم رد و بدل می شود را بخوانم.اینکه اگر بخواهی وارد یک فضای بشوی برای جوابگویی به شبهات در برابر تکفیری ها چطور می شود آنان را قلع و قمع کرد که تا حدودی در این کتاب نوشته شده است. کتاب خاطرات یک تکفیری کت جذاب و دوست داشتنی بود...که لازم دانستم آن را در وبلاگ درج کنم.