پیدا

منشا اصلی مشکلات کشور کیست؟!

درخواست حذف اطلاعات

در این مطلب قصد دارم که به بیان مسئله ای بپردازم که جای بسی تعجب است ؛تعجب از برخی بیانات و تعجب از برخی رفتارها...آن هم به خاطر وضع موجود کشور؛بخصوص وضع اقتصادی کشور... جای بسی سوال است که دلیل وضعیت بد کشور چیست یا کیست؟! در تحلیل های قبل بیان داشتیم که مسائل و مشکلاتی هست در کشور که نشات گرفته از چند دلیل است... 1) ت 2)تحریم 3)خودم ما مردم متاسفانه کشور با سلام و صلوات در حال اداره شدن است...بی برنامگی؛نبودن شایسته سالاری و استفاده از افردادی که دست پاک نیست و ؛ اء؛کلاهبرداری...نبودن مدیر مدبر ...امروز تمام بهانه ها تحریم است و جدیدا هم که بحث مذاکره پیش آمده آن هم با ... اما آیا تمام بحث همین است...پدر کشور را دو نرخی بودن ارز و در پی آن واردات بی زبط و بی رویه توسط همان ارز به کشور باعث شد که ضربه به کشور وارد شود. در کنار تمام این مسائل فعلا مشکلات کلان کشور توسط خود تمردان؛ آن هم به واسطه ی نبود مدیریت و تدبیر گریبان مردم گرفته است. زمانی که اقا آمدند روی کار تمام امید و آمال و آرزوهایشان بر مبنای مرحوم جناب رفسنجانی بود که البته زمانی هم که ایشان در قید حیات بودن متاسفانه نتوانستند به ایشان کمک کنند تا اینکه ایشان از دنیا رفتن. جناب با این ک نه و با این سبک و مدل اقتصادی نمی تواند کشور را اداره و مدیریت کند. امروز کشور در زمینه های مختلف در وضعیت خوبی به سر نمی برد. اقتصادی؛فرهنگی اجتماعی؛ ،بین المللی...تمام آن را هم باید بگذاریم به حساب نبود برنامه توسط تمردان...با عجله و با تک محوری مشکلاتی به وجود آمده که بنده معتقدم که امروز ایران در سخت ترین شرایط خود به سر میبرد و در طول این 40 سال این وضعیت در این حد وجود نداشته است...البته این یک امتیاز مثبت میتوان از یک لحاظ تلقی کرد و آن اینکه مردم اگر بتوانند این خان را پشت سر بگذارند که ان شاءالله میگذارند دشمنان که از این بستر سوءاستفاده را کرده اند نا امید می شوند زیرا امروز دشمن با تمام وجود و تمام ابزار به جان ایران افتاده است امروز فشاری دشمن بر ایران به اوج خود رسیده است. وضع داخلی که متناسب میل دشمن است آن هم به خاطر دست های و البته نبود مدیریت و تدبیر و البته نبود برنامه ی متناسب با وضع موجود کشور بخصوص از لحاظ اقتصادی...امروز دشمن هر گلی زده به سر خود زده است... نفوذ راحت؛وضع مردم متناسب میل دشمن؛گوش و چشم برخی مدیران و تمردان که حتی شاید ندانسته و از روی نا آ"اهی باشد به دهان و دست دشمن...ریخته کلا سکولار و لیبرال... امروز بخشی از مشکلات کلان نشات گرفته از خود ماست نه تحریم مثلا بحث گرانی ، بازار ارز و طلا؛ و ا و کلاهبرداری...نمی گوییم تحریم تاثیر ندارد اما بخش اعظم مشکلات کشور خود ما و تمردان هستیم...بخصوص تمردان... امروز وضعیت بد کشور را نباید به حساب تحریم بگذاریم که ما را پای میز مذاکره ای دیگر بکشانند امروز وضعیت موجود نشات گرفته است نبود مدیر و مدیریت خوب است. ان هم توسط تمردان کشور که واقعا کشور دارد با سلام و صلوات ادراه می شود. و دشمن توسط دست های دارد کار میکند در کف خیابان ها و مسائل اقتصادی کشور... نفوذ هم که ماشاءالله...مقصر تحریم نیست مقصر تمردانی هستند که نه تدبیر و مدیریت و نه برنامه ریزی خوبی برای کشور ارائه نداده اند.امروز وضعیت ما در وضعیت خطری قرار دارد که در طول این چند دهه خیلی کم تجربه کرده ایم اگر این خان را بگذارانیم با همان سلام وصلوات دماغ دشمنان به خاک مالیده می شود... البته با وجود انسان های مخلص و پرتلاش مثل جناب جلیلی؛جناب قاسمی؛جناب طالب زاده ؛جناب پناهیان خانم خزعلی و ...می می توانیم این خان را هم پشت سر بگذاریم اما ضربه هایی به کشور وارد می شود که باید خیلی بعدها زمان بیشتری برای جبران این خسارت گذاشته بشود. اگر به حرف ی گوش می د امروز این اتفاقات رخ نمیداد...امروز ما چوب گوش ن به بیانات ی رو داریم میخوریم.متاسفانه و متاسفانه... دشمن هم از این بستر در ابعاد مختلف سوء استفاده را میکند و هر روز با یک برنامه جلو می آید.