پیدا

او با ی از شهیدان خواهد آمد...

درخواست حذف اطلاعات

یک نکته ی خیلی کوچیک اما خیلی مهم و بزرگ... هر وقت افطار کردید؛وقت افطار به آقا زمان بفرمایید آقا قبول باشه... ماس دعا... هر وقت هم اول وقت خوندید؛بفرمایید آقا قبول باشه... ماس دعا... هر وقت صبح از خواب بلند شدید بخصوص برای به آقا بفرمایید سلام آقا روزتون بخیر ان شاءالله... تو این ابعاد با توجه به روایات حتما آقا جواب خواهند داد... مگر میشه یک شخص بزرگ و مهربون تر از مادر جواب سلام که واجب رو نده... مگر میشه آقا نگن قبول حق ان شاءالله از شما هم قبول باشه... همین از شما هم قبول باشه زمان خدا قبول میکنه... یعنی نمیکنه این کار؟! میگن آقا برای ما و گناهانمون گریه میکنه...و البته آمرزش میطلبه... حالا مگر میشه آقا جواب مارو نده... آقا تسلیت عرض میکنیم به شما... مارو هم در غم خودتون شریک بدونید... ما هم پدر از دست دادیم و صاحب عزا هستیم... آقا امشب ماس دعا هرکجا رفتید... امشب شب انی که دستشون از دنیا کوتاه هستش از دعاهاتون فراموش نکنید براشون آمرزش و مغفرت بطلبیم بخصوص و رو فراموش نکنید...