پیدا

نقد و واکاوی رهایم نکن.

درخواست حذف اطلاعات

در طول این چند وقت ی پس از اذان از شبکه 3 پخش می شود به نام رهایم نکن. ی که بعد از اذان مغرب پخش می شود. اول این با فوت یک جوان به خاطر مصرف آغاز شد. شروعی تلخ و تا امروز این تلخی ادامه داشته است. اسم این هم قابل تامل است زیرا اگر یک آگاهی اندکی داشته باشیم متوجه می شویم که اسم این برای کدام ها و کتاب ها و رومان ها است حتی اسم هم تکراری است. حول محور شخصی به نام رسول میچرخه...اتفاقاتی در این در جریان که نگاه بنده به شخص به یک نگاه سیاه است. این اونم دم افطار واقعا تمام حال خوب یک روزه دار بد میکنه... از برخورد بد و نسنجیده ی زن دوم رسول با رسول... از برخورد با پدرش و همسرش و اطرافیانش... از برخورد خواهر و برادرا با همدیگه... از اتفاقاتی که می افته... شاید توی خانواده ها این اتفاقات باشه اما این یک سکانس دل خوش کننده تا امروز نداشته... تنها نقش مفید و مثبت این یحیی هستش... اونم نقشی هستش که در رفتار با یک دختر سنجیده و صحیح نیست. بی اعتمادی به افراد معتبر و موجه فامیل و بزرگان فامیل مثلا برادر بزرگ تو . رفتار بد با برادر بزرگ که تا حالا ج مالی کل خانواده رو داده است.حتی حالا که همه پولدار شدن. ناسپاس و ناشکر بودن تمام اعضا خانواده، رفتار همسر دوم رسول که به ظاهر خانمی پخته و عاقل هستش اصلا صحیح و سنجیده نیست...مثلا اگر پول این آقا شبهه داره این رفتار صحیح نیست که وقتی مرغ و میوه توی یخچال هست دوباره به شخصی که پولش شبهه داره بگی مرغ نداریم یعنی چی!بهتر نیست که مثلا کارت عابر خودشو که شاغل بده به همسرش و بگه تا زمانی که مشکلاتمون حل میشه بهتر از این کارت استفاده کنیم...نه اینکه با همسرش با تیکه و کنایه حرف بزن...همسرشو بذاره و بره...اصلا رفتارهایی نسنجیده و واقعا غیر معقول این شخص بیشتر انسان حرص میده. مثلا تو یک خانم عاقل و منطقی اما متاسفانه خودش برای رسول مشکل ساز شده. بیننده فقط پای داره حرص میخوره و یک سیاه است. انتخاب بازیگران تکراری در نقش هایی تکراری برای سال های قبل؛سکانس ها و فضای خانه های سنتی تاریک و تیره ولی در صورتی که معماری ایرانی ی ما تماما نور و آینه کاری و روح بخش و آرامش بخش است.،کلا نامه ای سیاه...با توجه به پیچیدگی اگر نتوانند که را به جایی خوب و مطابق با فرهنگ ما ایرانیان پیش برود بدون شک دچار پیش آمدن یک سری رویدادها خواهد شد و البته سوءبرداشت مخاطب...قسمت هایی از حذف شده است که واقعا باید حذف میشد. امیدواریم سال های بعد نسبت به ساخت ها دقت بیشتری بشود.